paperclip

Loopbaanevent 'Loopbaanpaden' i.s.m. NADA, Noloc, OU, Saxion

Op 01 juni 2017

Bij Saxion Deventer - Handelskade 75, 7417 DH Deventer Handelskade 75, 7417 DH Deventer, Nederland

Loopbaanevent ‘loopbaanpaden’

 

 

*Foto's staan onder aan de pagina 

(Foto's: met dank aan Mark van Hardeveld)

 *Presentaties downloaden

 Klik op de LINK voor het downloaden van de presentaties van het Loopbaanevent 

 

 

 

 

 

NADA, de alumni-vereniging van de Academie Mens en Arbeid in Deventer en Enschede, organiseert in samenwerking met het Noloc, de Open Universiteit en Saxion een inspirerend event op 1 juni 2017.

Het centrale  thema van dit event is de toegenomen dynamiek rond loopbanen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt veroorzaken een noodzakelijke omslag van baanzekerheid naar werkzekerheid. Loopbanen worden meer onzeker, discontinu en ook onvoorspelbaarder. Bovendien worden loopbaanpaden minder afhankelijk van de organisatie en meer van de keuzes van het individu. De werknemer wordt dus zelf verantwoordelijk (gesteld) voor zijn eigen loopbaan, al dan niet in een actief samenspel met de organisatie.  Voor veel werknemers is dit een nieuwe en ook onwennige situatie.

Deze ontwikkelingen creëren nieuwe professionele thema’s, zowel voor HRM-adviseurs, loopbaanadviseurs als re-integratie-professionals. Op dit event zullen we deze thema’s verkennen door middel van een plenaire inleiding over loopbaanontwikkeling in organisaties en een achttal workshops, waarin het thema van dit event verder wordt uitgediept.

Je bent van harte welkom op de Saxion Hogeschool in Deventer. Wij kijken uit naar jouw deelname.

 

[Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld]

 

Programma

14:45-15:15 uur  Inloop met koffie/thee

15:15-15:25 uur Welkom door Caroline van de Molen, directeur Academie Mens en Arbeid (AMA)

15:30-16:15 uur Keynote spreker: Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement. Interactie o.l.v. Jouke Post, docent aan de Academie Mens en Arbeid en dagvoorzitter. 

16:30-17:15 uur Workshopronde 1

17:15-18:00 uur Elkaar ontmoeten onder genot van soep/broodje

18:00-18:45 uur Workshopronde 2

18:45-19:30 uur Netwerkborrel

 

Keynote

Judith Semeijn: De paden af!?

Het denken over ontwikkeling in werk en loopbaan is sterk aan verandering onderhevig. Voor zover er nog loopbaanpaden zijn, moeten we deze kritisch tegen het licht houden. Hoe creëren we in, maar misschien vooral ook met organisaties nieuwe en eigentijdse mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling? Welke aanwijzingen kan de wetenschap geven, en welke inspirerende voorbeelden zijn te vinden in de praktijk?
Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement, i.o.v. Noloc, aan de Open Universiteit.  

 

Workshops

Workshop 1: Loopbaantaal

Taal is een van de belangrijkste zo niet het belangrijkste hulpmiddel van de loopbaan professional. Met behulp van taal communiceren we met onze cliënten. En in die taal spelen metaforen een belangrijke rol. Het is onmogelijk om over loopbanen te praten zonder naar metaforen te grijpen. Het woord loopbaan zelf is al een metafoor,  net als de titel van dit congres.. Het woord ontwikkeling is ook een metafoor. In deze workshop wordt samen met de deelnemers verkend welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen mensen en hun loopbaantaal.


Jan Woldendorp, docent Academie Mens Arbeid, Saxion Hogeschool. 

 

Workshop 2: Vastgeroest? From Discovery to Destiny.

Levensveranderende loopbaanstappen: de angsten, de mooie nieuwe kansen, de twijfels. In deze workshop wordt u geïnspireerd door persoonlijke levensveranderde loopbaanstappen om zo uw eigen loopbaan pro-actief vorm te kunnen geven. U deelt met elkaar persoonlijke voorbeelden van proactief gedrag in het nemen van bijzondere loopbaan-stappen volgens de appreciative inquiry methode (Discovery, Dream, Design, Destiny). Doet u mee in dit interactieve rondetafelgesprek? 


Janina Banis-den Hertog en Stephan Corporaal, beide als docent en onderzoeker verbonden aan het lectoraat van de Academie Mens Arbeid, Saxion Hogeschool.

 

Workshop 3: Problemen op de arbeidsmarkt worden veroorzaakt door de manier van solliciteren

Krappe arbeidsmark? Tweedeling? Zijn er problemen met of op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag zal afhankelijk zijn van wie u deze stelt. Voor grote groepen werkgevers en werkzoekenden gaat het prima, zo op het eerste gezicht. En toch, er is iets raars aan de hand. Een werkgever wil de beste medewerker voor zijn vacature. Klinkt logisch, toch? Niettemin nemen werkgevers vele mensen aan waarbij zij later zelf vaststellen “mmm, het valt tegen”. Werkenden ervaren dit ook zo. Hoewel werkenden diep in hun hart interessant werk, een passende beloning, leuke collega’s en de juiste balans werk-privé willen, accepteren velen werk dat hen matig bevalt. Hiermee doen werkenden zichzelf en hun werkgever te kort.

Een verklaring ligt zonder twijfel in ons stelsel van sociale zekerheid. Mensen willen bij ziekte of werkloosheid, voldoende inkomen om in het levensonderhoud te voorzien. Ons stelsel wordt al decennialang “verbouwd” om het afwentelen van risico’s op het collectief te voorkomen. Anno 2017 betalen werkgevers en zzp’ers veelal de rekening. Werkgevers wringen zich in bochten om zo weinig mogelijk zelf de gulle werkgever uit te hoeven hangen. Vanuit hun perspectief is dat begrijpelijk.

Er is nog een andere verklaring: het solliciteren zelf. 

Drie voorbeelden om te illustreren hoe gebrekkig het solliciteren verloopt.

Voorbeeld 1: als medewerkers hun nieuwe toekomstige collega ontmoeten, voelen beide partijen binnen tien seconden of het wat gaat worden met die samenwerking. In de meeste sollicitatieprocedures vindt deze ontmoeting niet of pas laat plaats.

Voorbeeld 2: lees een advertentie van een werkgever en je weet meestal niet veel meer dan dat zij blijkbaar iemand zoeken. En als werkzoekende weet je zelfs dat nog niet zeker, omdat werkgevers regelmatig vacatures intrekken.

Voorbeeld 3: in het sollicitatieproces overschatten werkgever en werkzoekenden hun vermogen om de toekomst te voorspellen. Als beiden eerlijk zijn dan is het maximaal haalbare dat alle denkbare kansen en risico’s zijn gewogen. En als het gevoel tussen de nieuwe collega’s wederzijds dan nog goed is, dan ligt er een basis voor succes. De realiteit is vaak anders. Er wordt over een weer een te mooi beeld geschetst. Het inwerken wordt verwaarloosd. Er wordt niet bijgestuurd als de samenwerking anders loopt dan verwacht.

In de 45 minuten durende workshop reiken wij handvatten aan om het solliciteren minder gebrekkig te laten verlopen. En vanzelf worden contouren van de nieuwe rol van de recruiter duidelijk.

Joost Seijsener (1969) helpt werkgevers hun instroom te verbeteren. Hij maakt hen vertrouwd met de Just-Balance-Makes-Wise (JBMW)-aanpak door begeleiding en cursus. De methodiek bestaat sinds 2015 onder deze naam en is beproefd in circa vijfentwintig jaar dat Joost werkt in HR. Joost studeerde onder andere aan de AMA Deventer in de periode 1988-1992 en is lid van NADA.

(Deze workshop is in de plaats gekomen door onverwachte afwezigheid van Gusta Timmermans, Global Head of Talent Acquisition bij ING.) 

 

Workshop 4: Het creëren van mobiliteit: hoe dan??

Anno 2017 wordt er nogal wat verwacht van werknemers en werkgevers op het gebied van duurzame loopbanen. Zowel mens als organisatie moeten en willen ambities waarmaken. Tegelijkertijd zijn zowel de omgeving als de organisatie en de medewerkers aan sterke veranderingen onderhevig en dringt de vraag zich op: wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat? In deze workshop bekijken we aantal zaken van dichtbij en krijgt u een aantal tips mee om binnen uw organisatie te werken aan de het creëren van de juiste mobiliteitscultuur.


Ester Leibbrand, voorzitter NOLOC, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en eigenaar SAMEN Loopbaanmanagement

 

Workshop 5: Hoe verhouden  duurzame loopbanen zich tot re-integratie?

Bij loopbaanontwikkeling hebben we vaak het idee van intrinsieke motivatie van medewerkers. Re-integratie kent echter vaak een ‘externe’ aanleiding, die een herijking van mogelijkheden noodzakelijk maakt. Is een duurzame loopbaan hetzelfde als duurzame inzetbaarheid in het kader van re-integratie?

In deze interactieve workshop worden de wettelijke kaders met betrekking tot re-integratie geschetst en geplaatst in het kader van het thema van de  ‘duurzame loopbaan’ . Mogelijk dat daarmee uw blik op re-integratie ook duurzaam verandert… ?!

Katja Bosboom, senior arbeidsdeskundige, verzuimspecialist en re-integratiecoach

 

Workshop 6: Werkgeluk als het motorblok van de loopbaan

Jeroen Driessen heeft de visie dat werken mensen gelukkig maakt. Werk geeft de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en de ruimte om dingen te doen die je echt leuk vindt. Als werkgever van bijna 15.000 flexibele medewerkers en 450 medewerkers staat (werk)geluk daarom ook in de bedrijfsplannen van Driessen HRM. Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. In organisaties bestaat de tendens dat er meer met minder mensen gedaan moet worden. Dit is niet de manier om mensen te motiveren, want van efficiëntie is nog nooit iemand harder gaan rennen. Medewerkers moeten ‘empowered’ worden. Jeroen Driessen neemt je graag mee in zijn visie op (werk)geluk en hoe je hierin moet én kunt investeren.


Vanwege onverwachte verhindering van Jeroen Driessen (CEO Driessen HRM, dienstverlener voor de publieke sector), neemt Marc Oonk (directeur Mensium Groep, dochteronderneming van Driessen HRM) ons mee in deze visie.

 

Workshop 7: Inclusieve loopbaanpaden 

‘Wij in Zicht’ is een arbeidspool voor en door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze arbeidspool heeft de vorm van een coöperatie: de jongeren zijn dus in dienst van hun eigen coöperatie. De partijen om hen heen (TopJob Salland, Leefstijlpraktijk Salland) staan samen met hen garant voor maatwerk. In deze workshop zal uitgelegd worden hoe deze coöperatie functioneert. Een van de leden van de coöperatie zal aanwezig zijn tijdens de workshop om zo ook de koppeling naar de praktijk duidelijk te maken. 


Syfra Ruiter; orthopedagoog, Judith Overhein; job coach en Eliza Schuurman; stagiaire Toegepaste Psychologie

 

Workshop 8: Loopbaanpaden en vitaliteit

We werken langer en switchen meer tussen werk en privé.  Iedereen heeft het druk en vitaliteit is een hot thema voor menigeen. Hoe houd ik alle ballen in de lucht? In deze interactieve workshop gaan we in op de vragen die spelen bij cliënten met loopbaanvragen in relatie tot burnout/overspannenheid. We gaan in op de meest effectieve aanpak. Hoe kan je samenwerken met artsen, welke thematiek komt vaak voor en last but not least, hoe blijf je zelf vitaal en bevlogen?


Ruerdje van Mierlo, Algemeen bestuurslid Noloc, Life- en loopbaancoach Het Talenthuis 

 

[Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld]

 

Ontmoeten wij elkaar op dit event? Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur NADA

Gaan

2017-06-01 00:00:00
-0001-11-30 00:00:00