paperclip

Expertmeeting topdocenten Jouke Post en Marion Treep

Op 27 mei 2016

Bij Saxion Deventer - Handelskade 75, 7417 DH Deventer Handelskade 75, 7417 DH Deventer, Nederland

 

 
 
 
 
 
Expertmeeting topdocenten Jouke Post en Marion Treep
 
Vrijdag 27 mei 2016
 
 
 
 
 
 Voor het eerst in de geschiedenis van NADA organiseren wij een parallelle expertmeeting. Een voor geïnteresseeerde HRM leden, en een voor HTD (Human Talent Development) en TP (Toegepaste Psychologie) leden. Om uiteindelijk samen af te sluiten met een netwerkborrel.

De kans is groot dat jij les hebt gehad van deze docenten. Wie wil dat dan niet nog eens opnieuw beleven?

Wil jij geïnspireerd en geüpdatet worden door deze topdocenten van de AMA. Zorg dan dat jij hierbij aanwezig bent.

 
 
 
 

 

Op het programma

Werk: tussen noodzaak en vrijheid

Jouke Post, docent aan de Academie Mens en Arbeid van Saxion Hogescholen

In deze interactieve workshop zullen we de waarde en betekenis van werk in de komende decennia verkennen. NADA-leden en AMA-afgestudeerden hebben dagelijks te maken met de waarde van werk voor werkenden en/of uitkeringsgerechtigden.

De plaats en rol van werk en (betaalde) arbeid is de laatste tijd sterk in beweging, vooral door politieke en technologische veranderingen. Gaat de toenemende robotisering en technologisering ons in de komende decennia van het juk van arbeid bevrijden of is en blijft dit een utopisch ideaal?  Gaan we, mede door de toenemende schaarste van werk, onze visie op betaalde arbeid blijvend herzien? Leveren de huidige experimenten rond het basisinkomen een werkbaar alternatief op voor de spanning op de arbeidsmarkt en in de verzorgingsstaat?

Kortom: een uitermate interessant en uitdagend onderwerp. Welke perspectieven, denkbeelden en auteurs bieden inzicht in de toekomst van arbeid? Wat zijn onze eigen gedachten, ideeën en wensen in dit opzicht? Welke kansen en bedreigingen zullen ontstaan?

 

Doorgeschoten flexibiliteit of doorgeschoten juridisering van arbeidsrelaties?

Marion Treep, hoofddocent Arbeidsrecht aan de Academie Mens en Arbeid van Saxion Hogescholen

Ingegaan zal worden op de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) waarvan de diverse onderdelen op respectievelijk 1 januari 2015, 1 juli 2015 en vanaf 2016 van kracht zijn geworden. Er is door de wetgever onder andere gekozen voor het terugdringen van ‘doorgeschoten flexibiliteit’ en  een andere inrichting van het ontslagrecht.

Achtereenvolgens wordt (o.a.) ingegaan op:

-       de proeftijd;

-       de ketenconstructie;

-       oproepcontracten;

-       het ontslagrecht.

Aan de hand van de belangrijkste wijzigingen zal bekeken worden hoe organisaties in de praktijk hiermee omgaan. Ook de eerste uitspraken van de rechter zijn daarbij van belang.

Er zijn in de praktijk –zoals velen op voorhand al verwachtten- veel kritische geluiden te horen op de wet. Zowel van  werknemers- als van werkgeverskant. De voorzitter van MKB-Nederland heeft de wet al een mislukking genoemd. Doorgaans wordt wetgeving indien nodig pas aangepast na evaluatie. De geplande evaluatie zal tussen 2018 en 2020 plaatsvinden. Door de stortvloed aan kritiek heeft minister Asscher echter recent aangegeven nog tijdens deze kabinetsperiode nieuwe (wijzigings-)voorstellen te gaan uitwerken. Daarbij is het bedrijfsleven uitdrukkelijk gevraagd om met concrete voorstellen te komen.

Kortom:

  • Hoe zit het?
  • Waar lopen we tegenaan?
  • Komen er op korte termijn toch wijzigingen?

 

Voor wie?
Professionals, alumni, studenten en Saxionmedewerkers die actief zijn op het gebied van hrm, finance en/of bedrijfskunde, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!
 
Programma
13:00 uur   Ontvangst 
13:30 uur   Start workshop
16.00 uur   Netwerkborrel
 
Waar?
Saxion Deventer, Handelskade 75, Deventer

Aanmelden

Geef je snel op:

NADA leden kunnen zich aanmelden door in te loggen op de website www.nadeama.nl.

Niet-leden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar info@nadeama.nl    o.v.v. 'Expermeeting Post/Treep'

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door 'NADA – Jouw netwerk na de AMA' is samenwerking met AMA Saxion.

Tot ziens op deze interessante bijeenkomst!

 
 
 
 

Gaan

2016-05-27 00:00:00
-0001-11-30 00:00:00