paperclip

Thema-event - "Alles over Wet Werk en Zekerheid & Participatiewet?!"

Op 29 mei 2015

Bij Extend, Plesmanweg 9 in Almelo Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo, Nederland

Kom jij op vrijdag 29 mei 2015 naar het NADA thema-event? 

Deze inspirerende dag zal in het teken staan van een vertaling van de Wet Werk en Zekerheid naar de dagelijkse praktijk door Cecil Rupert van Zuiver Arbeidsrecht. Niet de standaard informatie die overal op internet al te vinden is, maar juist een vertaalslag achter al deze informatie zal zij jullie kunnen geven.

Extend zal daarnaast aandacht besteden hoe duurzaam (sociaal) ondernemen met de komst van de Participatiewet in organisaties vorm te geven is.

Kortom; laat je inspireren, doe nieuwe ideeën op, deel je kennis en vergroot je netwerk.
NADA nodigt jou graag uit!

 

Het programma:

  • 09.30 – 10.00 uur: inloop met koffie en thee
  • 10.00 – 12.15 uur: kennissessie Wet Werk & Zekerheid door Cecil Rupert van Zuiver Arbeidsrecht
  • 12.15 – 13.15 uur: lunch
  • 13.15 – 13.45 uur: “Plan de Campagne 2015”
  • 13:45 – 16.00 uur: kennissessie duurzaam (sociaal) ondernemen met resultaat door Extend
  • 16.00 – 17.00 uur: afsluiting met een hapje en een drankje

 

Locatie: Extend, Plesmanweg 9 in Almelo.

 

  • De Wet Werk en Zekerheid 

Zuiver Arbeidsrecht staat voor het delen van kennis en doet dit veelvuldig in verschillende kennissessies. Cecil Rupert kan er door een praktische vertaling voor zorgen dat je na afloop van deze inspirerende sessie de opgedane kennis eenvoudig kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Hoe moeten we de WWZ vertalen naar de dagelijkse praktijk? De WWZ in hoofdlijnen is je ongetwijfeld bekend. Maar inmiddels zijn er door de Minister (overgangs)regelingen geformuleerd, is er sprake van overgangsrecht en zijn er aanvullende besluiten gepubliceerd. Graag neemt Cecil Rupert je mee in deze verdieping en de bijbehorende praktische vertaling van de WWZ. Denk in deze aan de ketenbepaling, de berekening van de aanzegvergoeding, maar ook de berekening van (het arbeidsverleden bij) de transitievergoeding en hoe het gewijzigde ontslagrecht te interpreteren.

 

  • Kennissessie  ‘Duurzaam (sociaal) ondernemen met resultaat’

Op dit moment spelen er vele ontwikkelingen die op bedrijven en instellingen afkomen. Eén daarvan is dat het kabinet een inclusieve arbeidsmarkt nastreeft. Zij wil bereiken dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Deze visie is verwoord in de Participatiewet.

De Participatiewet hangt samen met de Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. In deze kennissessie krijg je inzichten in de mogelijkheden van duurzaam (sociaal) ondernemen in relatie tot het rendementsvraagstuk. De focus ligt hierbij op de ontwikkelingen binnen de participatiewet, op de mogelijkheden van de inzet van het instrument Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en de methodieken van Inclusief herontwerp van werkprocessen met behulp van bedrijfsanalyses. Extend neemt ons mee in het bieden van mogelijkheden voor het verkrijgen van een interessante business case. Je krijgt praktische tips en uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

 

Vraag om input: Om de kennissessie van Cecil Rupert gericht vorm te geven, willen we jullie de mogelijkheid bieden uiterlijk 21 mei via info@nadeama.nl specifieke vragen omtrent de WWZ toe te sturen. Heb je vragen over het NADA thema-event? Dan kun je ook contact opnemen met Martine Meester of Harmen Eenkhoorn via info@nadeama.nl

 

Meld je snel aan!
Wij kunnen maximaal 40 deelnemers ontvangen, dus geef je snel op.

 

Zowel leden als niet-leden zijn welkom:

  • NADA leden kunnen zich aanmelden door in te loggen op de website www.nadeama.nl (op de homepage; klik op de sleutel onderaan de pagina of klik op: http://www.nadeama.nl/login). De persoonlijke inloggegevens voor de website zijn op 3 maart naar alle leden verzonden. Kijk eventueel in je spam-box, bij vragen of het opnieuw opvragen van je inloggegevens kun je een kort berichtje sturen aan thomaskrikken@outlook.com. Je gegevens worden dan nogmaals aan je verzonden.
  • Deelname voor NADA leden en studenten is gratis. Niet-leden betalen € 10,- en kunnen zich aanmelden via info@nadeama.nl o.v.v. 'Thema-event WWZ en Particpatiewet'.

 

Geef je snel op en we zien je graag op 29 mei!

NADA-bestuur

Gaan

2015-05-29 00:00:00
-0001-11-30 00:00:00