paperclip

Masterclass "Leven lang leren: hoe stimuleer je dat?” (door Marie-Louise Rickhoff)

Op 01 juni 2021

Bij Online

Masterclass "Leven lang leren: hoe stimuleer je dat?” door Marie-Louise Rickhoff

Tegenwoordig plaatsen werk, werken en de ontwikkeling van loopbanen zowel werknemers als werkgevers  (organisaties) voor grote uitdagingen rondom leven lang ontwikkelen en het benutten van talenten. Werknemers willen graag met voldoening en plezier blijven werken, ook als dat langer moet dan verwacht. Wie wil blijven werken moet ervoor zorgen dat de veranderingen ten aanzien van werk het hoofd kan worden geboden.  De werknemer zal zelf sturing moeten geven aan de eigen werksituatie om de eigen talenten ten volle te benutten. Dit vereist aanpassingsvermogen en lerend vermogen ofwel het vermogen om effectief met veranderende, nieuwe en onzekere (werk)situaties om te gaan.

Ook voor de slagkracht en het innovatief vermogen van organisaties is het essentieel dat werknemers up-to-date blijven en meebewegen met de veranderende eisen op de arbeidsmarkt. Aandacht voor continue leren en ontwikkelen van medewerkers staat daarom hoog op vele agenda’s.

Dit leidt tot een aantal vragen waar we graag over in discussie willen gaan:

  • Op welke manier wordt leren en ontwikkelen gestimuleerd?
    • Hoe kan het individu de eigen regie pakken?
    • Hoe kan de organisatie omstandigheden creëren waardoor leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd?
    • Wie is/zijn waarvoor verantwoordelijk?
  • Doen we wel de juiste dingen?

 

Tijdens deze bijeenkomst zal een schets gegeven worden van recente literatuur op het gebied van individuele talentontwikkeling en interne leercultuur binnen organisaties. Graag gaan we met elkaar in discussie op welke wijze de theorie herkenbaar is in de praktijk. Vervolgens onderzoeken we mogelijke scenario’s om een kleine vervolgstap in leven lang leren te bewerkstelligen/ te continueren (vanuit perspectief individu of perspectief organisatie).

Datum:

donderdag 1 juni 2021

Van:

15.30 - 17.30 uur

Locatie:

via Zoom

Deelnemers:

maximaal 15-20. (NADA-leden hebben voorrang op niet-leden)

Aanmelden:

Vul je aanmelding in op het Microsoft Forms-document via de LINK.

Let op de sluitingsdatum om je aan te melden is 26 mei 2021.

 

Graag tot ziens.

Meld je ook aan voor de linkedin-groep:  https://www.linkedin.com/groups/1803517/

2021-06-01 00:00:00
-0001-11-30 00:00:00